Category Archives: Tiedotteet

Unohtunut jäsenmaksu ?

Jäsenmaksun 15 € voi maksaa yhdistyksen tilille FI78 5298 0620 0191 82 (Tilinumeron pankki ja BIC-koodi Pohjola Pankki (OP-Pohjola-ryhmän pankkien keskusrahalaitos)) OKOYFIHH.
Jos suoritat useampien vuosien jäsenmaksut kerralla, laita viitesarakkeeseen merkintä mistä vuosista maksu on.

Jos olet uusi jäsen, muista ilmoittaa jäsenasioiden hoitajalle Jukka Niemelälle jukanreppu@gmail.com  yhteystietosi; nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
Ilmoita myös muuttuneet yhteystiedot, niin postit löytävät perille!

Sinileväkartoitus Pitkäjärvellä 2016 TULOKSET

Pitkäjärvellä 7.6. tehdyn fosforikartoituksen tulokset esitellään Pro Pitkäjärven vuosikokouksessa 11.6. alk klo 14
Tulokset esitteli tutkimuksen tehnyt Tapio Salminen, Saloy Oy.

Pro Pitkäjärvi tilasi Saloy Oy’ltä fosforikartoituksen, jossa pyritään selvittämään järveen mahdollisesti tulevan fosforin tulolähteitä. Kartoitus tehdään kiertämällä järveä veneellä, josta on laskettu veteen laite, joka mittaa vedessä olevaa fosforin määrää ja tallentaa mittaustulokset, jotka siirretään tietokoneelle. Mahdolliset fosforilähteet näkyvät kartoituksen perusteella tehtävästä kartasta.

Nummi-Pitkäjärvikuva
Raportti Nummen Pitkäjärven sinileväkartoituksesta 7

Someronjoen uomahanke

Pro Pitkäjärvi ry aloitti vuoden 2012 aikana selvitystyön, jonka tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia on järven pohjoispäähän laskevan Someronjoen lasku-uoman tuoman ravinnekuormituksen vähentämiselle ja onnistuttaisiinko kuormitusta olennaisesti vähentämään ennallistamalla jokiuoma aiempaan uomaansa ja perustamalla tähän mahdolliseen laskukohtaan laaja kosteikko.

Yhdistys sai Ykkösakselin www.ykkosakseli.fi kautta ELY-rahoitusta ennallistamishankkeen esiselvitystyöhön ja nyt selvitystyö on saatu valmiiksi. Konsultin tekemä raportti esiteltiin kaikille avoimessa YLEISÖTILAISUUDESSA torstaina 13.6.2013 klo 18 entisessä Nummi-Pusulan valtuustosalissa.

Ohessa linkit sekä koko raporttiin, että limnologi Kari Kampin tekemään ja tilausuudessa esittämään lyhennelmään:
Raportti_Esiselvitys Somerojoen uoman ennallistamisesta
Someronjoen lasku-uoma esitys 13.6.2013