Someronjoen uomahanke

Pro Pitkäjärvi ry aloitti vuoden 2012 aikana selvitystyön, jonka tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia on järven pohjoispäähän laskevan Someronjoen lasku-uoman tuoman ravinnekuormituksen vähentämiselle ja onnistuttaisiinko kuormitusta olennaisesti vähentämään ennallistamalla jokiuoma aiempaan uomaansa ja perustamalla tähän mahdolliseen laskukohtaan laaja kosteikko.

Yhdistys sai Ykkösakselin www.ykkosakseli.fi kautta ELY-rahoitusta ennallistamishankkeen esiselvitystyöhön ja nyt selvitystyö on saatu valmiiksi. Konsultin tekemä raportti esiteltiin kaikille avoimessa YLEISÖTILAISUUDESSA torstaina 13.6.2013 klo 18 entisessä Nummi-Pusulan valtuustosalissa.

Ohessa linkit sekä koko raporttiin, että limnologi Kari Kampin tekemään ja tilausuudessa esittämään lyhennelmään:
Raportti_Esiselvitys Somerojoen uoman ennallistamisesta
Someronjoen lasku-uoma esitys 13.6.2013