Hajajätevesineuvontaa

Neuvonnan aikatauluja tarkennetaan Hajajätevesihankkeen verkkosivuille https://www.luvy.fi/hankkeet/hajajatevesi/.

Jätevesineuvontaa on tarjolla puhelimella ja sähköpostitse kaikille Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueen kiinteistönomistajille. Neuvojiin kannattaa siis olla yhteydessä, jos mökin tai omakotitalon jätevesien käsittely mietityttää”.

Alueellista hajajätevesitietoa on saatavilla myös uusitulla Vesientila-verkkosivulla (https://www.vesientila.fi/) vesistökunnostuksen alla.