Tietoa Nummen Pitkäjärvestä

Nummen Pitkäjärvi on Nummi-Pusulan suurimpia järviä. Järven pinta-ala on 327 ha.Järven pohjoisosaan laskee laajojen viljelysmaiden halki virtaava Somerojoki, keskivaiheille lyhyen puron kautta ajoittain erittäin rehevä Kovelanjärvi sekä vastarannalla Myllyoja, joka tuo järveen vesiä Lamminjärvestä, Kairajärvestä, Ahvistosta ja Joutikkaasta. Järven vesimassan on tutkittu vaihtuvan noin 3 kuukauden ajanjakson aikana järven pitkittäissuunnssa tapahtuvan virtauksen mukana.

Pitkäjärven eteläpää rajoittuu Nummen kylään. Järvi kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen alueeseen.

Luonnonkauniin Pitkäjärven tila oli vuosia sitten sitten huomattavasti heikentynyt. Sinileväkukinnot olivat lisääntyneet, vesi samentunut, rannat ruovikoituneet ja kalansaaliit pienentyneet. Tämän vuoksi  perustettiin vuonna 2003 järven hoito- ja suojeluyhdistys Pro Pitkäjärvi, jonka tarkoituksena on parantaa Pitkäjärven vedenlaatua ja käyttömahdollisuuksia sekä pysäyttää järven rehevöityminen.
Toiminnan tuloksena on saatu raivattua virtausta lisääviä kanavia rantakasvillisuuteen. Hoitotyön tuloksena sinilevää ei ole viime vuosina muutamaa  paikallista poikkeusta huomimatta esiintynyt.

Infotilaisuuksissa on tiedotettu ranta-asukkaille suojavyöhykkeiden merkityksestä sinilevän esiintymisen torjunnassa.Toistuvilla eliöstön ja veden laadun tutkimuksilla saadaan tietoa toimenpiteiden vaikutuksista järven tilaan.