Tavoitteet

Pro Pitkäjärven toiminnan tavoitteena on pysäyttää järven rehevöitymiskehitys ja saada pidettyä levähaitat poissa.

Päätavoitteina ovat:

 • nostaa järven käyttökelpoisuusluokitus hyväksi
 • vedenlaadun parantaminen
 • veneily-, uinti ja kalastusmahdollisuuksien lisääminen
 • saavuttaa ja pitää yllä vedenpinnan luonnollinen taso
 • kalataloudellisen arvon parantaminen
 • linnustollisen arvon parantaminen
 • tiedotuksen, valistuksen ja yhteistyön lisääminen eri yhdistysten, seurojen, kuntalaisten ja järven käyttäjien välillä

Kunnostusmenetelmät:

 • ulkoisen kuormituksen vähentäminen
 • hoitokalastus
 • hapetus
 • petokalojen istutukset yhteistyössä järven kalatuskuntien kanssa
 • vesikasvien niitto
 • pohjaeliötutkimukset