Toiminta 2019

Pro Pitkäjärvi ry – Vuosikertomus 2019

Nummen Pitkäjärvellä on tehty määrätietoista järven parannustyötä vuodesta 2003 lähtien. Viime vuosina järven tila onkin parantunut ja virkistyskäyttöarvo kasvanut. Umpeenkasvaneita alueita on saatu avattua uudelleen käyttökelpoisiksi veneilyreiteiksi ja veden näkösyvyys on lisääntynyt.

Vuoden 2019 aikana toiminta jatkui aikaisempien vuosien kaltaisena, painottuen vuosittain tehtävään vesikasvien niittoon. Toiminnan jatkamisen teki mahdolliseksi aktiivinen jäsenistö, innokas talkooporukka ja yhteistyökumppanit. Rahoittajina olivat jäsenet ja lahjoittajat. Talkootöitä tehtiin yhteensä 4.450 euron edestä.

Vuosikokous

Pro Pitkäjärven sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 8.6.2019 Maataloustuottajien saunamökillä Pitkäjärven pohjoispäässä Järvenpään kylässä. Tilaisuudessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä keskusteltiin vuoden 2019 tehtävistä toimista.

Hallituksen kokous

Pro Pitkäjärven hallitus kokoontui kerran vuoden 2019 aikana:

13.5. hyväksyttiin vuoden 2018  tilinpäätös ja keskusteltiin vuoden 2019 toiminnasta.

Varainhankinta

Varainhankinta perustui täysin lahjoituksiin sekä jäsenistön aktiivisuuteen. Yhteensä varoja kerättiin 6865,74 euroa mm seuraavin aktiviteetein:

  • jäsenmaksuilla
  • toiminta-avustuksilla, kannatusmaksuilla ja lahjoituksilla
  • kirpputoritapahtumilla
  • välittämällä kaislanniittotyötä sitä haluaville rannanomistajille
  • tekemällä ostopalvelutöitä talkoilla, kuten juhannuskokon rakentaminen

Vesikasvien niittäminen

Perinteistä vesikasvien niittoa tehtiin koko järven alueella viikon ajan heinä- ja elokuun vaihteessa. Niittotoimenpiteet kohdistettiin vaikeasti rehevöityneisiin alueisiin, joissa ruovikkoihin tehtiin veden kierron mahdollistavia ”hengityskanavia”.

Vuosien niiton tuloksena vesikasvusto on selvästi vähentynyt ja harventunut koko järven alueella sekä veden kierto on lisääntynyt rehevöityneissä lahdissa.

Vedenlaadun seuranta

Vedenlaatua on seurattu näkösyvyysmittauksin yhdistyksen toimesta. Lohjan kaupunki teetti vuotuiset vedenlaadun seurantatutkimukset, joissa seurattiin uimaveden laatua.

Pohjaeliötutkimus

Pohjaeliönäytteet otettiin jo kolmannen kerran LUVYn toimesta lokakuussa 2018. Raportti valmistui huhtikuussa 2019 ja on nähtävillä Pro Pitkäjärven kotisivuilla.

Laskeutusaltaat

2019 vuoden aikana Mommolanlahdella jatkettiin laskeutusaltaiden huolto- ja kunnostustoimenpiteitä.

 

Muu toiminta

Yhdistys järjesti seuraavaa toimintaa:

  • 15.6. suoritettiin lintubongauslavan peruskorjaus
  • Juhannuskokko rakennettiin juhannusjuhliin, mutta jatkuvien metsäpalovaroitusten vuoksi, se poltettiin vasta elokuun lopussa.
  • 18.5. ja 7.9. järjestettiin kirpputori- ja arpajaistapahtumat Nummen Salen pihassa

Yhdistys toimi opastavana ja ohjaavana toimijana järveä ja sen hyvinvointia koskevissa asioissa. Vuoden 2019 aikana yhdistyksen tapahtumista ja muista asioista tiedottaminen siirtyi facebook aikaan, vastuuhenkilönään Anne Virta.