Pro Pitkäjärvi ry – Vuosikertomus 2018

Nummen Pitkäjärvellä on tehty määrätietoista järven parannustyötä vuodesta 2003 lähtien. Viime vuosina järven tila onkin parantunut ja virkistyskäyttöarvo kasvanut. Umpeenkasvaneita alueita on saatu avattua uudelleen käyttökelpoisiksi veneilyreiteiksi ja veden näkösyvyys on lisääntynyt. Vuoden 2018 aikana toiminta jatkui aikaisempien vuosien kaltaisena, painottuen vuosittain tehtävään vesikasvien niittoon. Toiminnan jatkamisen teki mahdolliseksi aktiivinen jäsenistö, innokas talkooporukka ja yhteistyökumppanit. Rahoittajina olivat jäsenet ja lahjoittajat. Talkootöitä tehtiin yhteensä 6.000 euron edestä.

Vuosikokous

Pro Pitkäjärven sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 16.6.2018 Maataloustuottajien saunamökillä Pitkäjärven pohjoispäässä Järvenpään kylässä. Tilaisuudessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä keskusteltiin vuoden 2017 toiminnasta.

Hallituksen kokoukset

Pro Pitkäjärven hallitus kokoontui vuonna kolme kertaa vuoden 2018 aikana:

26.4. hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja keskusteltiin vuoden 2018 toiminnasta.

16.6. hyväksyttiin muutokset yhdistyksen sääntöihin. Muutokset koskivat vuosikokouksen koolle kutsumismenetelmiä sekä muita muotoseikkoja, kuten tilintarkastajien muuttaminen toiminnantarkastajiksi.

13.12. aloitettiin kolmenvuoden suunnitelman takeminen painottaen kuitenkin vuoden 2019 suunnittelua.

Varainhankinta

Varainhankinta perustui täysin lahjoituksiin sekä jäsenistön aktiivisuuteen. Yhteensä varoja kerättiin 3996,50 euroa mm seuraavin aktiviteetein:

· jäsenmaksuilla

· toiminta-avustuksilla, kannatusmaksuilla ja lahjoituksila

· kirpputori- ja lintubongaustapahtumilla

· välittämällä kaislanniittoa

· tekemällä ostopalvelutöitä talkoilla

Vesikasvien niittäminen

Perinteistä vesikasvien niittoa tehtiin koko järven alueella viikon ajan heinä- ja elokuun vaihteessa. Niittotoimenpiteet kohdistettiin vaikeasti rehevöityneisiin alueisiin, joissa ruovikkoihin tehtiin veden kierron mahdollistavia ”hengityskanavia”. Vuosien niiton tuloksena vesikasvusto on selvästi vähentynyt ja harventunut koko järven alueella sekä veden kierto on lisääntynyt rehevöityneissä lahdissa.

Vedenlaadun seuranta

Vedenlaatua on seurattu näkösyvyysmittauksin yhdistyksen toimesta. Lohjan kaupunki teetti vuotuiset vedenlaadun seurantatutkimukset, joissa seurattiin uimaveden laatua.

Pohjaeliötutkimus

Pohjaeliönäytteet otettiin jo kolmannen kerran LUVYn toimesta lokakuussa 2018. Raportti valmistui huhtikuussa 2019 ja on nähtävillä Pro Pitkäjärven kotisivuilla. Laskeutusaltaat 2018 vuoden aikana Mommolanlahdella jatkettiin laskeutusaltaiden huolto- ja kunnostustoimenpiteitä.

Ohrapaalikoe

Ohrapaalikoe koe tehtiin Mommolanlahdella pudottamalla ohrapaaleja laskeutusaltaisiin. Kokeen tuloksena todettiin, että ohrapaalit sitoivat fosforia tehokkaasti koko koejakson ajan. Altaassa ei havaittu leväkukintoja ja sen vesi vaikutti kirkkaalle.

Muu toiminta

Yhdistys järjesti seuraavaa toimintaa:

· 10.5 järjestettiin perinteinen lintuhavannointitapahtuma Pitkäjärven eteläpäähän rakennetun lintubongauslavan läheisyydessä

· 9.6 järjestettiin kirpputoritapahtuma, sisältäen arpajaiset sekä perennan vaihtopäivän Nummen Salen pihassa

Yhdistys toimii opastavana ja ohjaavana toimijana järveä ja sen hyvinvointia koskevissa asioissa.