Pro Pitkäjärvi ry

Pro  Pitkäjärvi ry on perustettu vuonna 2003 yhteistyössä Nummi-Pusulan kunnan ympäristötoimen ja järven kalastuskuntien kanssa.

Yhdistykseen kuuluu noin 150 jäsentä eri, sekä alueen vakituisia, että kesäasukkaita.

Yhdistyksen tarkoitus on saattaa yhteen järventilasta ja sen hyöty- ja virkistyskäytöstä kiinnostuneita henkilöitä.

Yhdistys kerää järveen liittyvää havainnonti- ja tutkimusmateriaalia ja omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että järven tilaa seurataan säännöllisesti.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan järven ympäristössä järjestettyihin tapahtumiin auttamalla järjestelyissä. tästä esimerkkinä lintubongaustapahtumat ja Nummen kylän yhteinen Juhannustapahtuma.